baznicabildeTiešām, svētīgi tie, kas Dieva vārdu dzird un pasargā. (Lk. 11:28)

NĀC UN ATRODI SAVAS DZĪVES PĒRLI !

„Visi izslāpušie, nāciet pie ūdens, un, kam nav naudas, nāciet, pērciet un ēdiet! Nāciet, pērciet maizi bez maksas!” Jes. 55:1

 

         ALOJAS DRAUDZES SKOLA  AICINA IKVIENU, KURŠ:
 ∗  Vēlas iepazīt Dievu un Viņa žēlastību;       
∗  Vēlas kristīties un iesvētīties Alojas ev.lut. draudzē;       
∗  Vēlas atjaunot attiecības ar Dievu;                                                
∗  Vēlas atsvaidzināt savas zināšanas kristīgajā ticībā;      
∗  Vēlas atrast vietu draudzē;                                                               
∗  Ir zaudējis ticību;   
∗  Ir izslāpis...                                                                                     
                                                               ALOJAS DRAUDZES SKOLĀ BŪS:
∗  Lekcijas;
∗  Mazās grupas un diskusijas;
∗  Sadraudzība;
∗  Sarunas ar mācītāju.
     
CIK TAS MAKSĀ:
          ∗  Dalības maksa Alojas draudzesskolā nav, bet būs iespēja ziedot.
 
KAD SĀKSIES ALOJAS DRAUDZES SKOLA:  
No 9.oktobra  svētdien       plkst. 13:30,                                    

   Alojas ev. lut. draudzes namā Baznīcas ielā 2

SĪKĀKA INFORMĀCIJA UN  PIETEIKŠANĀS:

                     ∗  Alojas draudzes mācītājs Andis Smilga 
                      Tālr. 29242348
                     ∗   e-mails:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.