baznicabildeTiešām, svētīgi tie, kas Dieva vārdu dzird un pasargā. (Lk. 11:28)

NĀC UN ATRODI SAVAS DZĪVES PĒRLI !

„Visi izslāpušie, nāciet pie ūdens, un, kam nav naudas, nāciet, pērciet un ēdiet! Nāciet, pērciet maizi bez maksas!” Jes. 55:1

          ALOJAS DRAUDZES SKOLA  AICINA IKVIENU, KURŠ:

 ∗  Vēlas iepazīt Dievu un Viņa žēlastību;       
∗  Vēlas kristīties un iesvētīties Alojas ev.lut. draudzē;       
∗  Vēlas atjaunot attiecības ar Dievu;                                                
∗  Vēlas atsvaidzināt savas zināšanas kristīgajā ticībā;      
∗  Vēlas atrast vietu draudzē;                                                               
∗  Ir zaudējis ticību;   
∗  Ir izslāpis...                                                                                     
    ALOJAS DRAUDZES SKOLĀ BŪS
∗  Lekcijas;
 ∗  Mazās grupas un diskusijas;
 ∗  Sadraudzība
∗  Sarunas ar mācītāju.
CIK TAS MAKSĀ:
 ∗  Dalības maksa Alojas draudzesskolā nav, bet būs iespēja ziedot.
 KAD SĀKSIES ALOJAS DRAUDZES SKOLA:  
No 8.janvāra  svētdien       plkst. 13:30,                                    

   Alojas ev. lut. draudzes namā Baznīcas ielā 2

SĪKĀKA INFORMĀCIJA UN  PIETEIKŠANĀS:

 ∗  Alojas draudzes mācītājs Andis Smilga 
 Tālr. 29242348
 ∗   e-mails:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.