Alojas draudzē notika talka Alojas baznīcas pamatu atrakšanai un atjaunošanai vasaras mēnešos. Alojas draudze arī turpmāk aicinās uz talku, lai atjaunotu baznīcu saviem spēkiem un piesaistīs arī profesionāļus.

Viri pie Alojas baznicas 2018Alojas baznicas tornis 2018Baznicas arsiena Aloja 2018

 

Īpaši tiek aicināti Alojas draudzes vīri un vīri no pilsētas, kuri ir ieinteresēti atjaunot baznīcu. Piedalīties baznīcas atjaunošanā ir iespēja apliecināt sevi un pielikt roku pie svētīga darba ar liecību nākotnē mūsu bērniem.

Alojas draudzei ir palīgs arhitekts Egīls Eltermanis, kurš ir izpētījis Alojas baznīcu un sagatavojis rekomendāciju baznīcas restaurācijai. Egīls arī uzrauga visus darbus, kas ir saistīts ar baznīcas renovāciju un atjaunošanu.

Pašlaik ir jau iesākti darbi pie baznīcas pamatiem dienvidu pusē sākumā tika noņemts apmetums, kurš neturējās pie sienas un tika noņemts apmetums, kas sastāv no cementa. Cements ir tas, kas bojā pamatus un ārsienu.

Daļa pamati ir attīrīti un ir nostiprināti. Pamatus starp akmeņiem piepildīja ar kaļķi un pašlaik notiek rūdīšanās process, lai pēc tam varētu apmest sienas ar kaļķi. Ir vajadzīgi vīri, kuri māk apmest ārsienu ar kāļķi.

Pēc pamatu stiprināšanas ieklāsim hidroizolāciju, lai baznīcas pamatus pasargātu no liekā ūdens uzsūkšanos sienās.

Uz hidroizolācijas uzklāsim oļus apmēram 50 cm platumā un nolīdzināsim apkārt baznīcai lieko zemi, lai liekais ūdens iesūktos tālāk prom no baznīcas pamatiem.

Baznīcas atjaunošanai ir vajadzīga īpaša Dieva gudrība un pacietība. Apustulis Pāvils Timotejam rakstīja otrajā vēstulē 4. nodaļā: "Man līdzās bija Kungs un apveltīja mani ar spēku." (2.Tim.4:17)

Līdz šim ir bijuši dažādi viedokļi par baznīcas restaurāciju un pieaicinājām ekspertus no Rīgas Domas baznīcas būvinženieri Rolandu Lūsi un viņa palīgus.

Alojaa Luusis 1

Rolanda Lūša atzinums un viedoklis ir, ka draudze rīkojas pareizi un pat izteica atzinību, ka strādājam ar kaļķi, kurš ir grūts materiāls, jo nevienmērīgi žūst un vajadzīgs ilgāks laiks norūdīšanai.

Paralēli pamatiem notiek sagatavošanās baznīcas torņa jumta seguma nomaiņas projektam, kur valsts ir piešķīrusi naudu 20.000 eur apmērā. Projekta izmaksas, ko piestāda būvnieks ir apmēram 32.000 eur.

Lai glābtu baznīcu mums ir jāuzticas Dievam un ticībā jāsper nākamais solis, ka 12.000 eur priekš būvnieka un vēl 3000 eur priekš stalažām izdosies savākt ziedojumos vai otrs variants veikt projektu divās kārtās.

Šogad rudenī ir jāieliek jaunie baznīcas logi, kuri ir jau darbnīcā sagatavoti un gaida, kad oktobrī varēs iemontēt.

Baznicas logi darbnica 2018

Rietumu banka ir piešķīrusi finansējumu baznīcas dienvidu pusē ārdurvju un sakristijas durvju atjaunošanai 5000 eur. 

Baznīca ir vieta, kur draudzei pulcēties, slavēt Dievu un dzirdēt Dieva vārdu. Svarīgs ir ceļš pa kuru draudze iet - kopā ar Kristu. Kristus ir mūsu mērķis. Mēs esam Kristū un pārējais ir pakārtots.

Mēs esam dažādi un Kristus mūs aicina uz vienotību kalpošanā. 

Novēlu mums visiem būt kopā  baznīcas atjaunošanas darbā un piedzīvot Dieva spēku, kas stiprinās mūsu ticību un paļāvību uz Kristu.

Alojas draudzes māc. Andis Smilga